Väčšina prepravy tovaru a technológií v súčasnosti je založená na štandardizovaných kontajneroch.

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické rozmery aktuálne používaných námorných kontajnerov v cm:

 

Veľkosť a typ kontajnera Šírka dverí Výška dverí Stropný otvor Vnútorná dĺžka Vnútorná šírka Vnútorná výška
20´ Box 228 - 232 227 - 229 bez otvoru 588 - 590 233 - 235 236 - 239
40´ Box 228 - 233 227 - 229 bez otvoru 1.196 - 1.200 233 - 235 236 - 239
40´ High Cube 228 - 234 258 - 259 bez otvoru 1.200 - 1.202 233 - 235 267 - 269
20´ Reefer 226 - 228 220 - 222 bez otvoru 542 - 548 226 - 229 221 - 223
40´ Reefer 226 - 229 217 - 220 bez otvoru 1.156 - 1.157 226 - 229 220 - 222
40´ Reefer High Cube 226 - 229 240 - 243 bez otvoru 1.156 - 1.160 226 - 229 248 - 251
20´ Open Top 228 - 232 227 221 x 543 588 - 590 233 - 234 235 v strede
40´ Open Top 228 - 233 227 221 x 1.157 1.196 - 1.202 233 - 234 235 - 237 v strede