Hlavnou činnosťou spoločnosti  je medzinárodné zasielateľstvo (špedícia).

 

Spoločnosť sa špecializuje na oblasť riečnej nákladnej dopravy.

– Zabezpečuje prepravy sypkých, kusových ako aj nadrozmerných tovarov.

– Takisto zabezpečuje aj výkony súvisiace s lodnou dopravou, t.j. zabezpečovanie prekládky tovarov z lodí do nákladných áut, železničných vagónov, a naopak, z áut a vagónov do lodí.

– Spoločnosť taktiež zabezpečuje colné odbavenie tovarov.

– Oblasťou  pôsobenia činnosti sú rieky Dunaj, Mohan, Rýn, Maas a Labe a prístavy na týchto riekach. Na týchto riekach sa nachádzajú aj námorné prístavy Rotterdam, Amsterdam, Antwerpy, Hamburg, Brémy, Constanta, Izmail, Reni, Braila, Galati, cez ktoré je možné spojenie do ďalších častí sveta námornou dopravou.

 

Spoločnosť sa zaoberá aj cestnou nákladnou dopravou so špecializáciou na ADR prepravy a prepravy v silových cisternách. Prepravy bežných sypkých tovarov ako aj kusových zásielok sú taktiež bežnou záležitosťou.

 

Ďalšou činnosťou, ktorou sa spoločnosť zaoberá, je preprava v kontajneroch, či už  celokontajnerových zásielok (FCL zásielky), alebo aj kusových zásielok (LCL zásielky). Tieto prepravy zahŕňajú oblasť  Ďalekého, Stredného, Blízkeho východu ako aj USA.